Na počátku všeho byl strach.

Strach, když jsme viděli tuny plastových odpadků na plážích v Malaisii. Strach, když nám kamarádi poslali fotku pralesa v Jižní Americe. Strach, když vidíme jak každý rok ubývá vody a všechno kolem usychá. Strach, že možná jednou naše děti nebudou běhat po lese a koupat se v čisté řece jako jsme se koupali my.

PETER HOLIŠÍK co-founder

peter.holisik@naturedecal.com

Vždy jsem měl k přírodě hodně blízko. Od mala jsem vyrůstal na Slovenských a Rakouských horách. V létě na kole a v zimě na lyžích. A když jsem v dospělosti procestoval kus světa a viděl, kolik přírodních krás na Zemi je, přál jsem si, aby tu nádheru mohly vidět i moje děti.

Když se v médiích před lety začaly častěji objevovat výrazy jako recyklace, globální oteplování a ekologické katastrofy, uvědomil jsem si, jak blízko mě najednou všechno je.

Na projektu NatureDecal nepracuji jen dva lidé. Do ekologických hlubin se s námi ponořil tým profesionálů z Čech, Slovenska, Rakouska a Číny, kterým záleží na tom, aby si každý člověk uvědomil, jak zdánlivě obyčejnými každodenními činnostmi může ovlivnit budoucí fungování přírody.

JAN KŘIVÁNEK co-founder

jan.krivanek@naturedecal.com

Příroda je pro mne obrovským zdrojem inspirací. Často dlouhé hodiny trávím vnímáním vůní a studováním rozmanitých tvarů, které dokáže příroda vykouzlit. V mládí jsem studoval ekologii a i když jsem se později profesně začal věnovat více designu a grafice, vždy mě fascinovaly nové trendy a technologie, které dokáží obnovit a čistit naše cenné přírodní zdroje. Rád cestuji na daleká exotická místa naší planety a všude po světě narážím na dva shodné elementy: všudy přítomné znečištění na jedné straně a snahu připomínat nutnost čistit přírodu na straně druhé.

Už několik let přemýšlím, jak správně ukázat lidem na kolik jejich každodenní činosti přirodu ovlivňují. Mým cílem není lidem přikazovat co mají dělat, ale názornou a snadnou cestou změnit jejich myšlení a přístup.

Projekt Nature Decal pro mne představuje pomyslné uzavření kruhu mého celoživotního postoje za naší čistou planetu, kdy člověk a moderní technologie žijí v harmonii s přírodou.

HONGWEI LIU consultant

hongwei.liu@naturedecal.com

Vždy jsem věřila, že příroda činí člověka laskavějším, šťastnějším a je pro něj také nekonečnou inspirací. My všichni široce využíváme, co nám naše příroda nabízí, čistou vodu, čerstvý vzduch, ornou půdu. Přitom však dochází k poškozování životního prostředí, které je dnes považováno za velmi závažný globální problém. Jednou z nejvážnějších obav je přitom lidská činnost.

Mám odborné i akademické vzdělání s certifikací Certified Carbon Accounting (IMEA) a Alumni of Youth Encounter on Sustainability švýcarské organizace Myclimate. Dříve jsem studovala na Imperial College v Londýně a v současné době působím jako PhD výzkumný pracovník na Università di Padova v Itálii. Při své akademické činnosti se primárně zaměřuji na udržitelné chování spotřebitelů se zvláštním důrazem na rozvíjející se trhy, jako je například jihovýchodní Asie. Při svých studiích jsem se zabývala mnoha různými aspekty udržitelnosti. Nyní se snažím se maximalizovat dopad projektů, které přispívají k vytváření udržitelných životních podmínek.

Věřím, že za většinou inovací stojí jednotlivci a společnost NatureDecal velmi přesvědčivým způsobem zapojuje lidi do snižování spotřeby energie a vytváření odpadu, díky čemuž dochází také ke zvýšení spokojenosti na pracovišti.